Aktuellt.

Troja har öppet

Måndag till fredag,
kl 9:00 – 15:00.

Troja. Uppsökande.

sokandeDet främsta målet med uppsökande ungdomsarbete är att jobba förebyggande med ungdomar i åldern 15 – 29.

Uppsökarna arbetar dels med ungdomar som håller på att falla, eller som har fallit genom det sociala nätverket, men kan också arbeta helt förebyggande med ungdomar som inte känner att de ens håller på att falla genom det sociala nätverket. Uppsökarna arbetar genom att motivera ungdomarna att hitta sin plats i livet.

Hur fungerar uppsökande ungdomsarbete?

Den uppsökande handledaren är i kontakt med regionens skol- och arbetskraftsnätverk och håller öronen och ögonen öppna för fall där någon skulle vara i behov av hjälp eller stöd. Tillsammans med dej försöker vi genom kartläggning finna dina styrkor, möjligheter, resurser och intressen för att hitta den rätta vägen för just dej att komma vidare i livet.

Hur kan jag hjälpa dig?

Vi kan träffas en eller flera gånger, till exempel på Troja eller över en kopp kaffe. Vi kan tillsammans försöka kartlägga vad vi i framtiden skall göra. Vi kan också hjälpa med kontakten till myndigheter (skolor, arbets- och näringsbyrån, socialen, FPA osv.) eller att skriva CV, ansökningsbrev, fylla i blanketter osv.

Uppsökaren hjälper dej att få något att göra om dagarna, det kan vara studieplats, arbete, arbetspraktik eller någonting annat som passar dej och din livssituation. Ingen ska behöva sitta hemma utan sysselsättning.